Szanowni Państwo

Informujemy, że firma KARTONNAGE JOYE POLSKA SP. Z O.O. realizuje projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP, Działania 3.2 Innowacje w MŚP pt. „Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w nowo tworzonym zakładzie produkcji kątowników tekturowych do zabezpieczania towarów w transporcie”.

Celem przedmiotowego projektu jest podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez rozpoczęcie produkcji i wprowadzenie na rynek nowego innowacyjnego produktu – kątowników zabezpieczających z autorskim systemem montażowym.

Planowany koszt projektu:  2 591 600,00 PLN

Planowana kwota dofinansowania:  1 166 220,00 PLN

KARTONNAGE JOYE POLSKA SP. Z O.O. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. “Wdrożenie innowacyjnych rozwiązań w nowo tworzonym zakładzie produkcji kątowników tekturowych do zabezpieczania towarów w transporcie”

Cel projektu: podniesienie innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku krajowym i międzynarodowym poprzez rozpoczęcie produkcji i wprowadzenie na rynek nowego innowacyjnego produktu – kątowników zabezpieczających z autorskim systemem montażowym.

Dofinansowanie projektu z UE: 1 166 220,00 PLN